Hobro Borgervæbning

Enhver by med respekt for sig selv havde før i tiden et vagtværn, borgerværn eller compagni til værn mod fjender udefra.

Hobro Borgervæbning, som også er bevæbnet med egne kanoner, tager aktivt del i Ambufesten og er også klar til at underholde til andres fester med:

  • Deltagelse i marcher og optog
  • Parade og opstilling
  • Koncert
  • Eksercits
  • Kanon salut

Kontakt borgervæbningen for nærmere aftale hos: Knud Jørgensen, telefon 28514160 eller mail:  huligennem@hotmail.com

Download Borgervæbningens brochure her >>>

Historie:

I begyndelsen af 1700 tallet forsvandt mange af disse i takt med de mere fredelige tilstande. Men i 1801 nyorganiserede man bl.a. i Hobro et såkaldt Borgercompagni med lokalt mandskab iklædt passende uniformer og diverse våben, geværer, sadler – ja så’gar 3 kanoner rådede man over. En stedlig kobbersmed lavede og skænkede byen sin egen tromme (bruges i dag).

Senere nedlagde man igen compagniet. I forbindelse med afholdelse af vor lokale byfest AMBULANCEDAGENE, stiftet 1920, fik en kreds af byens borgere ideen om, at lave en kopi af det gamle compagni. Det gjorde man så i 1936 – lavede kopier af de gamle uniformer, udnævnte Kaptajn og Løjtnant og mobliserede og uniformerede nogle af byens borgere.

Man hidkaldte originale geværer fra 1852 fra tøjhusmuseet, og starten til vor nuværende HOBRO BORGERVÆBNING var gået. Vi har i nuværende form altså mere end 80 år på bagen, og er for øvrigt den eneste “våbenbærende garde” i Danmark.