Lys & Fakkeloptog

2018 PROGRAM kommer snart !!!!

Fredag den 1. september

20.00 Stjernemarch med deltagelse af Borgervæbningen og Garder starter fra Store Torv. Stjernemarchen går ud via følger 3 ruter:

·   via Adelgade, H.I.Biesgade, Rutebilstationen til Turistkontoret v/ Hobro Havn.

·   via Adelgade, Jernbanegade til Banegårdspladsen.

·   via Adelgade, Mariagervej til Bymarksalle.

20.30 Stort lys – og fakkeloptog fra 3 steder i byen via Adelgade/Havnegade og Rørholmsgade til festpladsen, hvor faklerne kastes på bålet. Op mod 2000 børn og unge med fakler og japanske lygter samt orkestre deltager.

Kontaktpersoner :

Charlotte Veng :  mobil 2035 5212

Henrik Krogh :  mobil2138 6292

Lys- og fakkeloptoget er en stemningsfyldt begivenhed som år efter år trækker tusindvis af deltagere og tilskuere fra hele egnen.
Det foregår Ambu-fredag aften og starter med en Stjernemarch fra Store Torv, hvor Borgervæbningen og garder marcherer i 3 retninger mod hver deres yderpunkt, nemlig:

• via Adelgade, H.I.Biesgade og Rutebilstationen til Turistkontoret v/ Hobro Havn.
• via Adelgade og Jernbanegade til Banegårdspladsen.
• via Adelgade og Mariagervej til Bymarksallé.

Efter mørkets frembrud udgår selve lysoptoget med op mod 2000 børn og unge fra disse yderpunkter sammen med Ambu-pigerne med fakler og japanske lygter via via Adelgade/Havnegade og Rørholmsgade til festpladsen, hvor fakler og lygter samles i et stort bål.

Tilmelding: Skolerne i Hobro og omegn står for den praktiske organisering og tilmelding af de mange deltagere i optoget.