Lysoptog

AMBU FREDAG – den 30. august 2019

20.00 Stjernemarch med deltagelse af Borgervæbningen og 3 Garder starter fra Store Torv. Stjernemarchen går ud via følger 3 ruter:

·    via Adelgade, H.I.Biesgade, Rutebilstationen til Turistkontoret v/ Hobro Havn.

·    via Adelgade, Jernbanegade til Banegårdspladsen.

·    via Adelgade, Mariagervej til Bymarksalle.

20.30 Stort lysoptog fra 3 steder i byen via Adelgade/Havnegade og Rørholmsgade til AMBU-parken. Op mod 2000 børn, unge og voksne med lys deltager.

     

    

Kontaktpersoner :

Charlotte Veng: mobil 2035 5212

Lys- og fakkeloptoget er en stemningsfyldt begivenhed som år efter år trækker tusindvis af deltagere og tilskuere fra hele egnen.
Det foregår AMBU-fredag aften, og starter med en Stjernemarch fra Store Torv, hvor Borgervæbningen og garder marcherer i 3 retninger mod hver deres yderpunkt, nemlig:

• via Adelgade, H.I.Biesgade og Rutebilstationen til Turistkontoret v/ Hobro Havn.
• via Adelgade og Jernbanegade til Banegårdspladsen.
• via Adelgade og Mariagervej til Bymarksallé.

Efter mørkets frembrud udgår selve lysoptoget med op mod 2000 børn og unge fra disse yderpunkter sammen med AMBU-pigerne med fakler og japanske lygter via Adelgade/Havnegade og Rørholmsgade til festpladsen, hvor fakler og lygter samles i et stort bål.

Tilmelding: Skolerne i Hobro og omegn står for den praktiske organisering og tilmelding af de mange deltagere i optoget.