PROGRAM

The Late Show / Starturn

Lørdag

DANSETTEN

The Late Show og Starturn spiller non-stop til teltparty i DANSETTEN fra kl. 22.15 – 03.00.

Følg AMBUfesten